Sféra harmonického partnerství

Petra Nováková - Duchovní komunikace se Sférou harmonického partnerství

Duchovní komunikace z 25. 8. 2012

Ozývá se nová sféra

 

Sféra harmonického partnerství: "Byla jsem dlouho součástí lidských svazků mezi dvěma lidmi, kteří spolu souznili, a tvořili společně harmonický pár. To vše je však dávná minulost. Pomáhala jsem udržovat energie mezi oběma partnery, pomáhala jsem obnažit to, co vztah narušovalo. Mým úkolem bylo pomoci nastavit situace tak, aby se partneři dokázali najít, pokud k tomu u obou dozrál ten správný čas a byli oba na vzájemný vztah připraveni, vyladěni. Pomáhala jsem i zviditelnit to, co do vzájemného vztahu nepatřilo. To, co bylo k jeho navázání překážkou. Bytosti se na mě obracely s žádostí, abych jim pomohla přes různé vlivy, které jejich vědomí ovlivňovaly, spatřit pravé poselství různých pocitů. Zda se mají s dotyčným vyvázat, či naopak je potřeba něco řešit a jak. Byla jsem průvodcem ve vzájemných vztazích, pomáhala jsem je udržovat čisté, vyladěné. Ale to jedině za předpokladu, že samy bytosti na sobě i na vzájemných vztazích byly ochotny pracovat…

Dokud jsou vaše vztahy zatíženy minulostí, nelze navázat ten, který je správný. A mnohdy je to pro vás velmi obtížné rozpoznat. Mé objevení pomůže cestu partnerskými vztahy usnadnit, ulehčit.  Mé energie jsou pro všechny na NDC moc důležité. Přišel čas, kdy všichni řešíte vztahy, rozvazujete je, pracujete na odříznutí, očištění od těch nesprávných a hledáte ty správné. Přijdou v tu pravou chvíli, to už víte. Ale díky mým energiím se i pro tento významný krok vašeho vývoje začnou připravovat situace. Které vám pomůžou se co nejvíce připravit, abyste byli schopni do svého života přivítat i tuto změnu. Mé energie vám tak budou dalším průvodcem, který vám pomůže nesprávné vztahy dořešit a otevřít možnosti pro ty správné.

Jde však stále o „pouhou“ pomoc, tu cestu musíte projít sami a práci na sobě a na vztazích za vás také nikdo neudělá. Na to nezapomínejte. Děkuji ti, teď i já se mohu znovu stát součástí vývoje. A mých energií je ve vašem světě skutečně potřeba.

Vnímám, že vztahy ve vašem světě už dávno nepřináší to, co by přinášet měly. Doslova ztratily své duchovní poslání. Naopak jejich síla, jejich smysl, význam, byl tvrdě zneužit.

Mým úkolem bude v tomto ohledu ve vývoji pomoci. Ukázat tu správnou cestu, ukázat, jak správný partnerský vztah má po stránce duchovní skutečně fungovat. To se samozřejmě promítá i do stránky hmotné. Jedna druhou neustále ovlivňuje. Bez vyladění jedné nemůže být soulad ani ve druhé...

Mým přáním je, aby partnerský vztah dokázal využít, naplnit veškerý potenciál, který v sobě nese. A je tak obrovský, že si ho ani nedokážete představit. Jeho síla však byla dlouho uzamčena, protože i tak je zneužití tak silné, že se dá jen těžko odstraňovat, napravovat. Proto se tento potenciál obsahující veškeré možnosti, otevírá až teď, kdy existuje dostatečně pevné, silné, stabilní prostředí, které jeho energie dokáže rozvíjet a dát mu novou hmotnou podobu. Pro partnerské vztahy se otevírají tak nové možnosti. A budou se dále rozvíjet. Aby se začalo bezezbytku naplňovat veškeré poslání partnerských vztahů, které bylo až do této doby zavřeno. Až teď je situace tak stabilní, že je to možné a přišel vhodný čas se zabývat i tímto tématem. Že již mé energie, které jsou zapotřebí k  budování zcela odlišné, tedy světelné podoby partnerských vztahů, nemohou být zneužity.

Přišel čas do morfických polí vtisknout pravou podobu partnerských vztahů a na tom budou mé energie společně s vámi pracovat. Jsou bytosti, které dostaly tu možnost navázat čistý partnerský vztah. I u nich je však možnost mnohého vylepšování. Otevírá se přede mnou nový úkol, který společně s vámi, bytostmi na NDC, mohu začít plnit. A už teď se nemohu dočkat výsledků. Protože jsem velmi trpěla při pohledu, kam se podoba partnerských vztahů dostala dnes ve vašem světě. Mé energie nad tím pláčou. Děkuji, že prostřednictvím vás jsem dostala i já příležitost se společně s vámi podílet na změně této smutné skutečnosti."

 

Duchovní komunikace z 23. 9. 2012

 

Sféra harmonického partnerství:  "Má skutečná podoba není jen o kráse a harmonii, ale také o rozloučení se s tím, co není to pravé, když může přijít něco daleko lepšího. Nejprve je však nutné nechat odejít to, co dočasně máme. V tuto chvíli se toho nechceme vzdát, protože není nic lepšího. Ale aby mohlo něco lepšího přijít, musí na to být nejprve místo, které si však musíme sami vytvořit. Uvolněním prostoru, tím, že nejprve rozvážeme a rozloučíme se s tím, co bylo dosud. Nechte místo volné pro to nové, co přijde. Neucpávejte ho lpěním na jakýchkoli představách. Je to obtížné, pro kohokoli z vás, ale jde to."

 

Sféro harmonického partnerství, prosím, můžeš mi dát aktuální informace ke tvému dnes dokončenému obrazu? Děkuji. (Duchovní komunikace z 18. 11. 2012)

 

Sféra harmonického partnerství: "Vnímala jsi, při pohledu na již dosud nakreslené obrázky partnerství, že představovaly spíše vizi, představu, ke které jste se všichni snažili přiblížit. Která vám pomohla se dál čistit a uvolnit další minulé vazby. Tím jste se posunuli o kousek blíže skutečné podobě partnerství. Na vyšší metu, která otevře další bloky a pomůže nejen dál hledat v této oblasti, ale hlavně dál čistit. Nejprve však bylo nutné přijmout pomoc těchto dvou obrazů partnerství, abyste v pravý čas mohli přijmout pomoc mou. Nelze některé fáze přeskakovat.Chyběla by pak stabilita. Jednotlivé již zpracované body při dalších krocích poskytují oporu. Jsou proto při dalším vzestupu nezbytné.Nelze je vynechat. Vypustit.

Má podoba zachycuje dokonalý soulad čaker, dokonalé sladění energií, to vše podporované samotnou Přírodou... Zobrazuje správný partnerský vztah téměř jako sen. Jako objetí nejdokonalejších energií. Které obě bytosti propojují, zároveň však oběma nechávají svobodu, volnost. Taková je podoba harmonického partnerství zde v duchovních sférách jako předobraz skutečné realitě. Obojí je však potřeba sladit, aby se sen mohl stát skutečností.

Proto bude potřeba ještě nakreslit jeden obrázek, kterým bude odraz této duchovní podoby partnerství ve hmotě. Na ten je však ještě chvilku čas."

© Petra Nováková, listopad 2012