Sféra Bílých leknínů

Další můj duchovní zážitek je z 30.4.2012.

Mezi stromy vidím loučku, na které duchovně vnímám, že se prohánějí bílí koně. Jdu za nimi na loučku, kde si lehám do vysušeného mechu a sleduji, co bude dál. S koňmi se vítám, po chvilce se rozestoupí do dvou řad a uličkou mezi nimi vjede na palouček Nahar, na němž sedí mně známá bytost (duchovní část mého kamaráda). Sesedá, někam mě vede. Do středu paloučku k nízkým stromům. Zde sahá jakoby do nitra země a vytahuje bílý květ leknínu. Říká, abych se napila. Váhám, zda to není magie či něco nečistého.

Ptám se na to Přírody:

Příroda: „Jde o nejčistší sílu Přírody.“

Žádám bytost kamaráda, aby se napila se mnou. Odpovídá, že ještě nepřišel její čas. Ptám se, a co koně?

Příroda: „Ti už se kdysi napili.“

Napila jsem se vody z leknínu. Vnímala jsem náhle obrovský přísun energie, který mnou projel, celou mě prozářil a jakoby omladil. Nějaký druh regenerační síly. Jakoby všechny buňky v mém těle prošly omlazením, rozsáhlou regenerací. Vracíme leknín zpátky na své místo. Příroda říká, že se kdykoli, když bude potřeba, můžeme znovu přijít napít. Vracíme se zpátky za Naharem a ostatními koňmi. Loučíme se. Nejprve odjíždí Nahar s bytostí kamaráda středem, pak se ještě loučím s koňmi, kteří odcházejí za nimi.

 

Petra Nováková-Duchovní komunikace s Přírodou

Přírodo, co máš pro mě za informace? Děkuji. (Duchovní komunikace z 30. 4. 2012)

Příroda: „Dnes jsi ode mě obdržela dar, který představuje nejčistší základní energie Přírody, které v sobě obsahují ten nejvyšší tvůrčí potenciál. Sílu, kterou můžete vnímat teď na jaře, která způsobuje, že hmotná příroda ožívá, že roste. Sama jsi vnímala tu sílu, jakési omlazení, regeneraci nejvyššího stupně. To je prozatím duchovní náboj energií, které ti byly předány. Hmotná podoba se teprve musí rozvinout.

PN: Dobře Přírodo, děkuji za tvá slova.

Příroda: „I já děkuji, že jsi jim naslouchala. Protože bez toho by zůstala nevyřčená.“

 

Petra Nováková-Duchovní komunikace se Sférou bílých leknínů

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k momentální situaci. Co je pro mě a pro další lidi dnes důležité přenést? Děkuji. (Duchovní komunikace z 2. 5. 2012)

 

Sféra bílých leknínů: „Dnes se konečně dostáváme ke spojení i my. Skrze Přírodu jsme dostali impulz zapojit se do vývoje a pomoci jejím prostřednictvím vám, lidským bytostem. Naši přítomnost jsi vnímala v lese, když jsi z květu leknínu duchovně pila čistou energii, kterou ti Příroda poslala. Ve skutečnosti šlo o energie naší sféry, které se tak k tobě dostaly a dnes máme díky tomu možnost se spolu spojit. Energie leknínů tak mohou přejít i na další bytosti, které jejich dotek mohou pocítit. Skrze naši komunikaci, kterou bude důležité nabídnout i ostatním.

…Teď vnímáš, že se poslední dobou vyskytuje více bytostí s přívlastkem bílý. Nahar, jeho domovská Sféra bílých koní, a teď Sféra bílých leknínů. A přitom všechny tyto impulzy jsou vzájemně propojené, jeden přichází v souvislosti s druhým. Není to náhodné.

Takové impulzy se dnes objevují proto, že se začínají obnažovat dosud skryté části Přírody, které z Přírody vycházejí, a které uchovávají její nejcennější energie. I přesto jsou svébytnými samostatnými jednotkami v rámci jednoho společného celku - Přírody.

A tato světelná bělost, jak ji vnímáš, je právě symbolem oné nejvyšší čistoty, nedotknutelnosti a až panenskosti energií, které tyto části Přírody v sobě nesou. Příroda sama si je vybrala, aby nesly její nejvzácnější odkaz a byly jeho strážci. To je náš úkol. Když Příroda vnímá, že tyto energie mají pomoci a mají se již zapojit aktivně do vývoje, že nadešel jejich čas, povolá nás. Dá nám impulz, který my zpracujeme, aby k této pomoci mohlo dojít…

PN: Já také děkuji.

 

Petra Nováková-Duchovní komunikace se Sférou Bílých leknínů

Sféro bílých leknínů, prosím o další informace. Děkuji.(Duchovní komunikace z 3. 5. 2012)

 

Sféra bílých leknínů: „Děkujeme za oslovení. I naše energie ti dnes pomohou, nejprve ses na ně potřebovala vyladit. V tom ti pomohla má sesterská sféra. Obě jsme součástí Přírody a máme mezi sebou úzké propojení. Které se teď obnovilo. Kdysi bylo přirozenou součástí obou našich sfér. Na straně Sféry bílých koní však došlo k problémům, o tom ti sami vyprávěli.

Naše energie se neotevírá jen tak, globálně. Otevírá se pouze konkrétním bytostem. A Nahar byl tím, kdo byl vyslancem Přírody a toto napojení umožňoval. Znal k našim energiím cestu. Energie leknínů pak provázejí dotyčného člověka a pomáhají mu bezpečně následovat jeho cestu.

…Pro každého je určen ten jeho, který má přesně to, co dotyčný pro svůj vývoj potřebuje. …Proto je zároveň leknín doprovázející člověka také ukazatelem, zda jeho světlený vzestup je v pořádku.“

 

PN: Sféro bílých leknínů, co pro mě máte v tuto chvíli za informace. Děkuji. (Duchovní komunikace z 3. 5. 2012)

 

Sféra bílých leknínů:Energie leknínů vám pomáhá dodat tvůrčí energii, kterou ve svých životech potřebujete ke své duchovní i hmotné práci v souvislosti s plněním vašich úkolů. Vaším základním úkolem je přivádění duchovních impulzů do hmoty, aby se podle nich hmotný svět začal měnit.

Ale jde i o tvůrčí energie leknínů, které dodávají sílu i vašim hmotným tělům, buňkám, strukturám, aby měly dostatečné množství potřebných energií na regeneraci, očistu, obnovu již opotřebovaných částí. V tom vám sice pomáhá hmotná výživa. Je však důležitý energetický impulz, který otevírá hmotnému tělu nové možnosti a posouvá jeho dosud stanovené hranice dál. V tuto chvíli za hranice nemožného.

Již jsi vnímala, že mohou nastat situace, kdy energie z leknínů narazily na určitou vnitřní bariéru člověka a nemohou už jej jednorázově posunout zvyšováním svých frekvencí dál. Je tedy potřeba nový kontakt, jakmile na to člověk bude připraven. Pak bytost dostane impulz k přímému kontaktu se svým leknínem. Aby energie ve vhodné situaci přirozeně zvýšily či změnily to, co „na dálku“ dříve nebylo možné.

Tento leknín představuje sídlo duchovního Já. Prostředí, ve kterém může duchovní Já člověka v přeneseném slova smyslu přebývat.

Energie, které se kontaktem s leknínem stanou vaší součástí, vytvoří to nejčistší duchovní prostředí pro vaše duchovní Já. Jeho domov. Jako je vaším hmotným prostředím Příroda, i na duchovní rovině se toto propojení s Přírodou prohloubí. Stanete se tak ještě více součástí Přírody. To však lze pouze u bytostí, které mají svůj vztah s Přírodou srovnaný. U kterých už nejsou žádné vnitřní duchovní bloky, ale ani žádné nevhodné hmotné činnosti, které by mohly Přírodu ohrožovat.

Pokud je „vztah“ člověka k Přírodě takto otevřen, může dojít k tomuto dalšímu kroku, kterým je navázání kontaktu člověka se Sférou bílých leknínů. Výsledkem je vyšší soulad člověka s Přírodou, dokonalejší vzájemná propojenost, která vychází ze vzájemné úcty, důvěry, spolupráce. Je to pro vás lidské bytosti další dar, kterého se vám od Přírody dostává. Nedá se vrátit, pouze ztratit nevhodnými činnostmi.“

Více zde: https://www.novaduchovnicesta.cz/zazitky-v-prirode/z6-navazani-spojeni-se-sferou-bilych-lekninu/

23.8.12

Sféra bílých leknínů: "... Naše energie jsou schopné prostoupit každou částečku vaší bytosti, protože mají silný frekvenční záběr. Lekníny vám mohou přinést mnoho nového, když dokážete jejich pomoc přijmout, vnímat ji. Zkuste to. Jejich síla je doslova oživující a působí na každou buňku vašeho těla. Dodává jí potřebnou energii, povzbuzuje její duchovní obal, který může být hmotou narušen v důsledku různých vlivů. Ať už degeneračních nebo v jiných, které se v rámci hmotného těla odehrávají.

Příroda: „Svět leknínů se otevřel první vám. Našli jste jeho místo. To však není nutné pro to, aby i další bytosti svým vzestupem dostaly příležitost svůj leknín také obdržet. Ty sama jsi ho dostala, aniž bys měla o tomto světě potuchy. Každopádně energie leknínů jsou teď daleko silnější. Protože jsou blíže k hmotě. A to je pro vývoj ve hmotě podstatné.

Více zde:https://www.novaduchovnicesta.cz/zazitky-v-prirode/z10-otevreni-dalsiho-zridla-cistych-energii-prirody/

© Petra Nováková, srpen 2012