Sféra hmotného tvoření

Petra Nováková-Duchovní komunikace se Sférou hmotného tvoření

Spojené Síly Světla, prosím, kdo pro mě máte v tuto chvíli nějaké informace, které je podstatné vědět. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 7. 11. 2012)

 

Sféra hmotného tvoření:  „ ...Mé energie vám pomohou hledat ve vašich hmotně - duchovních životech tu správnou konkrétní cestu. Kudy se vydat, aby se připravené impulzy mohly začít ve hmotě realizovat. Aby začala existovat postupně i hmotná, čistá síla, která je dokáže oživit a dát jim skutečnou hmotnou podobu. Protože v některých oblastech to již bude velmi potřeba, aby se vývoj mohl posunout dál. A aby přicházející změny nezůstaly pouze v rovině duchovní.

Vše chce svůj čas, a proto přicházejí i mé energie, aby vás pomohly se na toto nové období připravit. Energie, které mají pomoci zvládnout očistu tohoto kritického roku. Zdárně se přes něj překlenout a pokračovat v tom, co v tomto roce již začalo probíhat. To znamená celková duchovní i hmotná přestavba světa.“


Celá komunikace zde: https://www.novaduchovnicesta.cz/komunikace-na-ndc-v/jedine-clovek-jako-katalyzator-evoluce-dokaze-menit-hmotu/

Sféro hmotného tvoření, co mi můžeš říci ke tvému obrázku. Jaký má pro nás význam, v čem nám budou jeho energie nápomocny. Děkuji. (Duchovní komunikace z 2. 12. 12)

Sféra hmotného tvoření: "Mnoho bylo v souvislosti s mými energiemi řečeno v naší první komunikaci. Energie obrázku pomohou zdárně řešit vše, co dosud nebylo možné dotáhnout do konce. Buď z důvodu, že nebyla taková energetická síla, bytost sama nebyla připravena, anebo nebyla dostatečně připravená situace ve hmotě.

S čímž také souvisí skutečnost, že duchovní změny, kterými prochází jak jednotlivé bytosti, tak celá Planeta, se zatím prosazují do hmoty s velkým zpožděním. Pokud vůbec. V tom je potřeba udělat krok vpřed. A protože se nacházíte ve zlomovém roce, je na čase, aby přišly energie, které budou schopné připraveným bytostem i v této oblasti protlačování změn do hmoty pomoci.

Každý procházíte v životě událostmi a situacemi, které jste nuceni řešit. Každý si nesete určité následky svých minulých chyb, které ovlivňují váš současný život. To už bylo mnohokrát řečeno. Bytosti, které na sobě usilovně pracují, si zaslouží pomoci i v této oblasti.

Také se mnohdy ukáže velmi obtížné dokázat na hmotné rovině vzdorovat temným systémům, které jsou ve vás samotných jako vzpomínky na vaší dávnou minulost. Nebo jsou zakořeněné v temných bytostech, které jsou vám mnohdy nablízku.

Mé energie za vás nevyřeší změnu postoje vůči temným, nebo vůči situacím, ve kterých se máte něco naučit.

Ale pomohou vám v případě, pokud vaše postoje správné již jsou, ale síla temných systémů ve hmotě je i přesto veliká. Abyste dokázali vše ustát a věci se rychleji mohly dokončit, zpracovat, pokud váš přístup je správný.

Také vám mé energie pomohou správných postojů rychleji dosáhnout, aby zpracování situací pro vás bylo snazší. Abyste lépe vnímali, co je správné a co už není. Pomohou vám začít slaďovat vaše duchovní pozadí s hmotnou situací, ve které se nacházíte a to ve všech oblastech. To však neznamená, že se vše mávnutím proutku změní. Ale ukáží se vám takové cesty, které změnu usnadní. Nebo na ni energie připraví podmínky, prostředí.

Sami uvidíte, v čem vám mé energie pomohou. Jsou tu, protože k jejich pomoci přišel ten správný čas."

© Petra Nováková, prosinec 2012