Petra Nováková 2012

Duchovní komunikace k obrazům, které byly nakresleny v roce 2012.