Duchovní brána do hmotného světa

Petra Nováková-Duchovní komunikace se Sférou harmonického naplnění

Spojené Síly Světla, prosím o akruální informace ohledně momentální situace. Co teď probíhá? Dekuji. Co znamená můj nový obrázek? (Duchovní komunikace z 16. 4. 2012)

 

Nová sféra: „ Tvůj nový obrázek představuje mně. Spojuji hmotu a duchovno v jeden celek a ze hmoty tak činím odraz duchovních energií. Hmota tak odráží krásu a dokonalou čistotu nejvyšších světelných energií, které jí tuto podobu dávají. Hmota se tak stává prostředkem, nikoli cílem. Prostředkem pro vyjádření a ztělesnění nejčistších duchovních energií a impulzů, které od těchto energií přichází. Mé energie vám tak pomohou, aby se hmota kolem vás začala podle těchto světelných energií měnit. Aby začala odrážet harmonii a krásu, která existuje tady nahoře. Která však neznamená stagnaci, ale je impulzem pro další vývoj."

PN: Jak ti máme říkat? Jak nazvat tvůj obraz?

Nová sféra: „Vnímám tvé otázky. Na všechny však neumím odpovědět. Například mé jméno. Nikdy jsem ho nepotřebovala, nepoužívala. Sama vnímáš, že nemůžeš najít to pravé. Stejně tak to cítím já. Mé energie v sobě obsahují široké spektrum možností, přičemž se vždy do hmoty promítá ta nejlepší pro danou situaci, daného člověka.

Mé energie tak pomáhají otevírat hmotu těm nejvyšším, nejčistším duchovním impulzům. Mé energie jsou bránou do hmoty. Klíčem, který ji otevírá.

Zkus mě pojmenovat Duchovní brána (vstup) do hmoty. Nebo Klíč k harmonizaci hmoty. Jsem bytostí, která toto propojení představuje. Mé energie jsou zdůrazněné mou podobou. Promítají se v ní. Zároveň má podoba odráží tyto energie. Je tou nejlepší „formou“ pro jejich zhmotnění, projevení. Vytváří těmto energiím to nejlepší možné prostředí, ve kterém mohou působit, vyvíjet se. Svobodné, nesvázané. Další možný název: Harmonické souznění duchovní a hmotné části (složky bytosti)"

 

Spojené Síly Světla, bytosti z obrazu, sféro, prosím o další informace ohledně tvého jména, jména obrazu a dalších detailů o tobě. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 17. 4. 2012)

 

Nová sféra:  "Naše spojení je teď velmi přesné, snad tedy bude moci dojít k upřesnění informací. Mé jméno můžeš vnímat jako shluk mimořádných energií, které mají mnoho různých poloh. Vše tak vytváří neopakovatelný celek, pocit povznesenosti, mimořádné harmonie, krásy. Tak jsi mimo jiné vnímala mé energie poprvé, když jsi se jich svých dosahem dotkla. Tyto energie tak dávají dohromady mé jméno.

Sféra harmonického naplnění.

Protože mé energie dokáží prolnout všemi částmi vašich bytostí. Dokáží navodit harmonii v každé vaší částečce. Ty jsi to tak vnímala. Pocit dokonalého štěstí, krásy, harmonie. To jsou mé energie, které tak naplní touto krásou, touto mimořádnou harmonií vás a tím i váš život. Pomohou vám tyto energie vnímat nejen uvnitř sebe, ale pomohou vám je i dokázat přenést do svého okolí, do svého hmotného života.

Bylo obtížné i pro mě samotnou najít to pravé jméno. Myslím, vnímám, že toto nejlépe odpovídá mé povaze, mým vlastnostem, náboji mých energií, mému poslání. Obraz však nazvi původních jménem, které ti přišlo už včera. Duchovní brána do hmotného světa. Obraz tak doslova představuje sestup duchovních impulzů do hmotné podoby. Sama cítíš, jak to teď ladí, jak to souzní. Jsem ráda, že se nám to nakonec společně podařilo. Jméno je důležité. I vy ta svá nosíte. Teď mé jméno předchází mým energiím a zároveň je plně vystihuje.

Přicházím, abych vám pomohla vnímat harmonii všude. Protože je na mnoha místech. Dá se vnímat i tam, kde se zdá, že nemůže být. Mým úkolem je vás to naučit. Otevřít harmonii ve vašich životech, aby k vám mohla přicházet, abyste se ji naučili vnímat, přijímat. Abyste ji od sebe neodháněli svými chybnými postoji, myšlenkami, bloky, aby ani žádné vaše předsudky či negativní, nepříznivé zkušenosti z minulosti, ať už v podobě strachů či dokonce vrstev, vás o tuto harmonii nemohly připravit. Ani temný chaos, ani setrvačnost hmoty.

Jsem tu, abych přivedla do vašich životů harmonii, a aby ve vás tato harmonie zůstala. Abyste si o ni dokázali kdykoli požádat, aby se mohla stát vaší součástí, kdykoli ji nebudete mít dostatek. Aby vám byla stále po ruce a nikdy už z vašich životů neodešla. Jsem tu, aby mé energie byly s vámi kdekoli a kdykoli to budete potřebovat. Jsme tu, aby se změnila hmota kolem vás. Aby krása, která existuje zde nahoře, kam se svými frekvencemi dopracováváte, mohla konečně sestoupit až k vám dolů v neupravené necenzurované podobě. Kterou však budete schopní vnímat všichni, nejen ti, kteří mají obzvláště citlivé vnímání, jsou tedy schopní dotyk mých energií pocítit, vnímat.

Mé energie jsou určené pro hmotu. Teprve ta jim dává tu skutečnou krásu a dokonalost. Až zde se mohou plně rozvinout, až zde mohou ukázat svou skutečnou podobu, krásu, vznešenost. Jako krásné šaty, které až ve chvíli, kdy jsou někým oblečené, teprve pak splní účel, pro který byly stvořené. Teprve pak lze obdivovat veškerou jejich jedinečnost. Protože zdobí. Sami neoblečené by zůstaly pouze bezúčelnou krásou. A krása zde nahoře nikdy není bezúčelná. Vždy má svou funkci, svůj smysl, který jí dává až hmota. Hmota dává energiím smysl. Činí z nich impulzy, které se ve hmotě rozvinou a tuto hmotu pak pomohou přetvořit k obrazu původní nejvyšší dosažené harmonie. Tohle přináší mé energie. Dokonalý souzvuk duchovní a hmotné složky. Bytosti, vývoje, situace. Hmoty s duchovním pozadím.

Těším se na naši spolupráci a věřím, že se naučíte mé energie vnímat v plném rozsahu, ve kterém k vám budou přicházet. A že jejich pomoc oceníte i ve hmotě. Někdy hmotná harmonie není hned vidět. Následuje až za tou duchovní. Na své projevení potřebuje více času než pouhý dotek energií, který proběhne okamžitě. Hmota se nejprve musí s těmito energiemi sžít, plně se jim přizpůsobit. Pak může teprve odhalit jejich pravou podstatu.

Někdy to ale vyžaduje vaši trpělivost. Musíte nechat i harmonii ve hmotě rozkvést, dopřát jí trochu času. Pak se může přiblížit dokonalosti. Pokud ji však tuto šanci nedáte, hned při první nespokojenosti ji zahodíte, sami se nakonec připravíte o plody, které byste mohli nakonec sklízet. Ani samotná Příroda neumí dělat zázraky přes noc. Každý zázrak, dotek štěstí, mimořádné harmonie potřebuje svůj čas. Dopřejte ho i sobě a budete překvapeni, co všechno může přijít, co všechno jste nevnímali, přehlíželi, o co o všechno jste se ochuzovali. Buďte vnímaví a trpěliví a budete odměněni. To je teď všechno." 

© Petra Nováková, duben 2012