Světýlko Prachovských skal

Světýlko dokáže ukázat tu minulost každého, kterou je potřeba v zájmu celkového vývoje řešit, a která dosud spočívá na mrtvém bodě.

Více informací naleznete zde: https://www.novaduchovnicesta.cz/zazitky-v-prirode/z12-probuzeni-energie-prachovskych-skal/

 

Petra Nováková-Duchovní komunikace se Světýlkem Prachovských skal

Světýlko Prachovských skal, nebo jak jinak ti mám říkat. Dokreslila jsem tvou podobu. Můžeš mi prosím sdělit, jakou konkrétní pomoc tvé energie skrze obrázek přináší? Děkuji. (Duchovní komunikace z 12. 12. 12)

 

Světýlko Prachovských skal: "Líbí se mi název, kterým mě oslovuješ. Protože pocházím z těchto skal, jsou mým domovem a zde jsi mě také potkala. To však neznamená, že má pomoc by snad byla vymezena pouze pro ty, kteří toto místo navštíví.

Prachovské skály jsou výjimečné. Jejich energie ti umožnila spojení se mnou. Skály a chodbičky mezi nimi tak připomínají celou vaší existenci. Za každým rohem je něco ukryté. Jednou se objeví nádherný pohled, který umožňuje spatřit okolí jako na dlani. Umožnuje nadhled, který je tolik důležitý. Pak naopak scházíte do údolí, které vás chrání svými stěnami, obklopuje vás a umožňuje vidět věci z detailů, sáhnout si na ně. Stejně jako ve hmotném světě, kdy procházíte různými zkouškami. A doslova na vlastní kůži zažíváte buďto správné postoje, anebo ty nesprávné a jejich důsledky. Tak, abyste pochopily, že je potřeba je změnit.

Nikdy nevíte, co se za kterým úsekem cesty objeví. Zda vás odmění výhled a klid nebo naopak bude nutné překonávat překážky. Chodbičky zde v Prachovských skalách i na mém obrázku představují křivolakost vaší minulosti a skrývají mnohá dávná tajemství. A stejně jako tebe jsem provedla „tvými skalami“ minulosti a našla skrytá místa, která dosud čekala na odhalení, mé energie můžou toto umožnit každému.

Mé energie pomohou nalézt, co je potřeba zpracovat. Odhalit minulost, ke které jinak nevede cesta. Ale přišel čas, protože mé energie jsou tu.

A proto mohou pomoci každému, kdo je připraven. Vydat se na svou cestu vlastní minulostí, nést její následky, vyrovnat se s nimi a zpracovat jejich karmické zatížení, které přinesly. Ať už dotyčnému, jiným bytostem nebo celému vývoji. Pak i já jsem připraveno pomoci.

Mé energie pomáhají změnit vývoj. Pomáhají začít přijímat nové vyšší energie, které jsou schopny do hmoty přijít. Které už tu mnohdy jsou. Ale není vždy jednoduché je vnímat. Je k tomu potřeba určité vědomé naladění. Mé energie pomohou odhalit krásy hmoty. Pomohou odhalit i nedostatky tam, kde by být nemusely. Kde záleží na vašich bytostech, zda jsou danou oblast ochotny zpracovat tak, aby i zde mohla být hmota harmonická.

Dá se říci, že jsem určitým průvodcem minulosti tam, kde je to potřeba.

Energie dokážou ve vás uvolňovat vrstvy. Zpracovávat jednu po druhé nebo i celé bloky. Ale někdy je zapotřebí detailní nasměrování energií. Je potřeba, aby tenký proužek energie dokázal najít cestu ve spleti minulosti až k bodu, který je potřeba odhalit. K místu, kam se silné energie ještě nedostaly. Které stále uniká zraku, působení těchto energií, které jako silný gejzír bytost promývají. Jako sprcha. Která vše spláchne naráz. Někdy je však potřeba zaměřit pozornost na konkrétní nedostatky, které se v celkové energetické sprše ztrácejí nebo této pozornosti unikají. Jsou zatím dobře skryté. Ač se mohou zdát nepatrné, mnohdy jsou dosti zásadní. Což se většinou objeví až ve chvíli, kdy je otevřena jejich skutečná podstata. A proto jsem tu já, abych v tomto mohlo pomoci. Každý sám vyberte, zda mou pomoc potřebujete, zda ji přijmete. Není to však o volbě rozumem. Spíše o tom, zda vnímáte, cítíte, že už jste na takovou pomoc, další která přichází, připraveni. Zda vás mé energie oslovují. Pak je vhodný čas."

© Petra Nováková, prosinec 2012