Sféra nových snů

Petra Nováková - Duchovní komunikace se Sférou nových snů

Spojené síly světla prosím, kdo pro mě máte nějaké sdělení ? Děkuji.(Duchovní komunikace ze 14. 2. 2012)

 

"Jsem nová sféra, mé jméno jsi ještě neslyšela, proto ho nemůžeš najít mezi těmi již známými. Jsem sféra nekonečných možností, vnímáš mé energie skrze předlohu k obrazu, kterou teď silně vnímáš a k jejímuž nakreslení tě to táhne. Mými energiemi se otevírá brána nového poznání.

Každá sféra, která vás nově osloví, jejíž energie zachytíte, přináší nové impulzy. Každý z nich je důležitý, posouvá vás dál. Pomáhá otevírat hmotu světelným principům, hmotu, která je stále držena v temných kleštích dosud přežívajících temných systémů. Těch, které jsou uzemněny přímo v bytostech, které dosáhly své hmotné podoby, ochrany. Čas od času vám přicházejí i zcela nové informace, které vám pomáhají pochopit skutečnou podstatu určitých věcí, jevů, událostí. Tím se může uvést deformace, kterou temní dosáhli, na pravou míru a pokřivený obraz světa může dostat jasné světelné kontury.

Světelný pohled je pohled reality. Nezkresluje. Prosvěcuje všechny kouty, i ty, kde dosud vládla tma a bezpráví. Před světelným pohledem se nic neschová. Vše musí ukázat svou pravou tvář. Proto světelný pohled je pohledem skutečnosti. Některé bytosti se ho bojí a raději zůstávají v temné nevědomosti. Spatřit pravou skutečnost znamená i přijmout za ni svůj díl zodpovědnosti a začít s ní něco dělat. Tma nabízí určitou jistotu. Jistotu, že nemusíte nic dělat, o nic se starat. Ukryje vše, co nemá být viděno. A vy pak můžete snít. Ale temné sny.

Snít ve chvíli, kdy se vám bortí doslova půda pod nohama, však je velmi nebezpečné. Protože nakonec zůstanou pouze ty temné sny. Nic víc. Světlo umožňuje snít sny světelné. Ale nejenom je snít, ale také je žít. Tuhle možnost vám temno nikdy nedá. Zde existuje pouze MATRIX. Nikoli realita. Probuďte se a sněte své sny. Sny vašich bytostí, nikoli sny vašeho ega či temných částí ve vás ukrytých. Sněte a zároveň pracujte na tom, abyste mohli své sny žít. Pak má snění svůj význam. Jinak ztrácí smysl. Já vám pomohu opět správně snít. A vést vás cestou, po které dojdou vaše sny naplnění."

Jak ti sféro můžeme říkat ? Napadá mě Sféra nových snů, Sféra snění, Sféra splněních snů . Je to dosti výstižné?

 

Sféra nových snů:  "Máš více nápadů, ale sama vnitřně ucítíš, který je ten správný. Mé energie ti v tom pomohou.

Každý z vás postupně otevírá nebo začne v nejbližší době otevírat novou kapitolu svého života. Už začínáte být připraveni vy, prostředí a již jsou k dispozici ty správné energie. Nepůjde to naráz. Ale polehounku. U každého tak, jak to potřebuje.  Prozatím vám většinou vaše sny bránily v rozletu. Nebyly to ty správné. Vycházely z dávných nenaplněných přání, ze strachů, z minulosti. Byly to sny vychýlených, nesrovnaných bytostí, které si přály to, co neměly, to, k čemu je ponoukalo temno, to, co vycházelo z hmotných potřeb jednoho života.

Ne vždy. Sny o dosažení čistoty a harmonie jsou stále aktuální. Protože vychází z věčné potřeby světelných bytostí po čistotě, po světle. Je však potřeba snít i nové sny. Takové, které vám nebudou klást mantinely, ale dají vám křídla. Otevřou nový svět, nové možnosti. Snít není špatné. Špatné je jen snít. Sněte a proměňujte své sny v život. Ty, které vychází ze Světla, nikoli z Temnoty. To se nejprve každá bytost musí naučit rozpoznat. Vy už to dokážete. Ale zároveň je důležité se na své sny neupínat. Musíte jim nechat volnost, nepoutat je vlastními pevnými představami. Nechte je, ať se mohou rozvinout do té nejkrásnější podoby. Tak jim umožníte stát se skutečnými."

15. 2. 2012

Sféra nových snů: "Jsem ráda, že se znovu ozýváš. Toto jméno prozatím nejlépe vystihuje mou podstatu, mé energie. Pokud přijde impulz to změnit, dostanete ho. Tak tedy jste se alespoň stručně seznámili s mými energiemi, jejich vlivem a významem pro další vývoj. To však zdaleka nebylo vše.

Mé energie jsou komplexem nejčistších jednotlivých částeček, které pronikají do všech částí vašich bytostí. Tedy lépe řečeno mají tu schopnost, pokud však o ni požádáte. Pomohou vám proto odpoutat se od všeho, co vás dosud stahuje a poutá k vaší nezpracované minulosti a tím také k temným tendencím, propadům, chybám. Mé energie pomáhají se oddělit od starých snů, od všeho starého. Pomáhají zvýšit nadhled a tím přestat vnímat tyto staré přežitky jako svou součást.

Je těžké se zbavovat takových věcí, u kterých máte pocit, že jsou vaší součástí, že k vám patří, že jejich odseknutím, vzdáním se jich, se zároveň zbavujete i části sebe. Tohle vám mé energie pomohou zmírnit. Aby odsekávání minulosti pro vás nebylo tak náročné a dokázali jste to vnímat takové, jaké to ve skutečnosti je. To znamená nečisté, nevyhovující, temné.

Mé energie ve formě takovýchto částeček, jemných, hojivých, zároveň však jasně oddělujících nepříznivé energie, se mohou dostat úplně všude. Působí tak komplexně, ale zároveň i zvlášť konkrétně na každém místečku, které je tím vaším nejslabším bodem. A potřebuje proto větší pozornost.

Neznamená to, že příchod nových energií znamená pro vás méně práce, protože se vše udělá samo. Stále to všechno zůstává na vás, na vašem konání. Naše energie vám však ve vašem odhodlání jsou nápomocné a umožní, aby vše, do čeho vložíte své úsilí, šlo snáze a vaše očista tak probíhala plynuleji, bez silných destrukčních vlivů ať v oblasti hmotné, tak duchovní, či na rovině pocitů. To je naše pomoc. Ulehčovat, usnadňovat. Nikoli přebírat a činit za vás. To mějte stále v paměti.

V opačném případě by přestaly naše energie pro vás fungovat, pokud by jejich pomoc vedla k vašemu nepracování na sobě a spoléhání se na naší pomoc. Ani obrázky, ve kterých jsou naše energie obsažené, propojují váš svět s tím naším, nepomohou tomu, kdo není ochoten na sobě pracovat. Mohou poskytnout první pomoc. Ale nic víc. Mohou být průvodci, kteří vás neopustí, a jejichž energie vás provází na každém kroku a tím vám umožňují žít ve hmotném světě v neustálém energetickém souladu s Přírodou. Pomáhají vám udržet si duchovní pohled čistý a pohybovat se tak ve hmotě s lehkostí, která umožňuje bezpečně proplouvat všemi zkouškami, nástrahami, které vás ve hmotě potkávají. Ať už z důvodu vašeho posunu nebo z důvodu temných nepříznivých vlivů, které se mohou vyskytovat v okolí, nebo mohou působit zevnitř, z vašich vrstev.

Naše energie právě proto působí i jako ochránci, kteří chrání ty, kteří svým postojem jasně vyjadřují podporu Přírodě, Planetě, novému vývoji a kteří se snaží v každém okamžiku hájit zájmy své i jejich(Přírody. Palnety...), které jsou tím pádem totožné. Na začátku této cesty (NDC) k dispozici tyto energie nebyly. Měli jste to o mnoho těžší. Vzhledem k tak temné minulosti však již jiná pomoc pro lidstvo nebyla. Muselo se to dokázat za těchto podmínek. Najít cestu, která povede vzhůru ke Světlu a na niž se žádné Temno nedokáže uchytit. Ani ji zničit. To byla vaše velká zkouška. Teď se díky nastartování nového vývoje otevírají stále další možnosti pomoci a vrací vám tak úsilí, které jste do budování NDC dosud vložili. Vše se pro další bytosti stává stále snazší a tím i pro vás. Protože NDC získává větší sílu i na změnu hmoty, která začíná postupně probíhat. Jsem ráda, že i my jsme se měli šanci potkat a že mé energie mohou pomoci v dalším posunu světelného vývoje."

© Petra Nováková, únor 2012