Historie projektu

Obrazy, které jsou na těchto stránkách publikovány, vznikly na základě potřeby navázání spojení na čisté sféry vysoko nad námi. Jejichž pomoc a impulzy lidé těžko vnímají a přijímají, protože svým dosahem na ně ještě nemají přístup.

Díky obrazům je nám lidem dosah na tyto energie umožněn i v situacích, kdy jsme vychýlení, potřebujeme energetickou pomoc, sami však v dané chvíli nemáme napojení tak vysoko, abychom byli schopni energie přijmout.

Prostřednictvím obrazů tyto vysoké čisté energie přichází až k nám dolů do hmoty, v době, kdy je nejvíce potřebujeme. Jde o pomoc vyšších světelných sfér, o jakýsi dar lidstvu. Vytvořením těchto stránek máme možnost tento dar zprostředkovat i dalším lidem, kteří pracují na svém světelném vzestupu.
 

Budeme rády, pokud Vás obrazy osloví.  A budou Vám pomáhat na Vaší cestě světelného vzestupu stejně tak, jako pomáhají nám. Protože to je jejich poslání.

 

 

 

Pro koho jsou tyto stránky určeny

Obrázky uveřejněné na těchto stránkách jsou určeny pro všechny,  kteří pracují na svém světelném vzestupu. A kteří již ve svých životech na základě vlastního úsilí dosáhli určité změny a chtějí v této práci na sobě i nadále pokračovat. 

 Obrazy nemohou tuto usilovnou práci na sobě nijak nahradit.
 

Každá bytost nejprve potřebuje určitý kus cesty ujít sama, bez vnější pomoci a dosáhnout sama svou činností určité změny ve svém životě. Aby dokázala, že to se svojí prací na sobě, svým odhodláním, změnou životního stylu, myslí skutečně vážně. Až teprve poté může přijít i pomoc zvenčí. Ve chvíli, kdy je na ni bytost připravena.


 

Postupně budeme na těchto stránkách uveřejňovat naše další nové kresby, tak jak je budeme průběžně tvořit. Tak i ti, kdo si zatím obrázek pro sebe nevybrali, budou mít možnost najít přesně ten, který je osloví a bude pro ně aktuálně důležitý.

Obrázky jsou chráněny autorskými právy. Je zakázáno obrázky jakkoli kopírovat, rozmnožovat a rozšiřovat v jakékoli elektronické nebo fyzické podobě.