Petra Nováková 2013

Duchovní komunikace k obrazům, které byly nakresleny v roce 2013.