Rytířská sféra

Petra Nováková - Duchovní komunikace s Rytířskou sférou

Spojené Síly Světla, k čemu přesně slouží energie Rytířské sféry?  A jaký má význam, že jsme každá s Ivanou Zámečníkovou (IZ) nakreslily jiný obrázek Rytířské sféry (obraz IZ se nazývá "Posel prvotních ctností)". Děkuji. (Duchovní komunikace z 2., 3. 1. 2012)

 

Rytířská sféra: "Nejprve pár informací sdělím já. A Sféra harmonického Ticha je doplní. Tak tedy oba obrázky, obě jiné podoby mají svůj účel, pro který vznikly.

Tvá verze je jemnější, znázorňuje sféru z více úhlů, z duchovního pohledu. Je to pohled do jejího nitra, do všech detailů. Znázorňuje duchovní sílu, kterou by měl každý bojovník za světlo v sobě mít. A nejen bojovník, ale každá bytost, která ctí principy světla.

Obraz IZ naopak je pohledem více hmotným a představuje hmotnou sílu, hmotnou podobu. Obraz IZ je zároveň pohledem zvnějšku na tuto sféru.

Tvůj obraz znázorňuje její principy, podrobnosti, obraz IZ jakousi základní charakteristiku, symbol Rytířské sféry, její hlavní podstatu.

Proto jsou důležité oba obrazy, protože spojují vše v jedno. A jde tak o kompletní obraz Rytířské sféry. Každý potřebuje pracovat na něčem jiném. Tvůj obraz pomáhá vybudovat si ty správné etické principy (rytířské) uvnitř sebe, obraz IZ spíše předpokládá, že bytost již tyto principy má vybudované, ale potřebuje je dostat do svých hmotných projevů, využívat je v běžném denním životě při jakýchkoli hmotných činnostech."

 

Rytířská sféra:  "Ještě doplním pár informací, které jsem nestihla předat včera.

Rytířská sféra představuje určitého ochránce, záštitu světelných principů zastoupených skrze lidské vlastnosti. Vlastnosti, které obsahuje Rytířská sféra, ale měla by je mít i každá světelná bytost.

Rytířská sféra je tak zhmotněním těchto světelných ideálů, jejich koncentrací v jeden celek.

Mojí povinností je nést odkaz obrazu světelných principů vlastností bytostí. Který Temno zašlapalo hluboko tak moc, že z lidského povědomí tyto principy a vlastnosti téměř vymizely. A to nemluvě o jejich absenci v lidském chování. Bytosti přijaly za své temné principy, jimiž se řídí, které jsou v pozadí za jejich chováním. Mým úkolem je připomenout, že přirozeností jsou principy zcela odlišné, světelné. Že je lidské bytosti v sobě kdysi měly, jen dávno zapomněly. Každá bytost je teď v sobě může znovu probudit. Mým úkolem je vám v tom pomoci."

Sféra harmonického Ticha:  "Rytířská sféra řekla vše, co bylo nezbytné, co vysvětluje její význam. Já se ještě pár slovy připojím a dovysvětlím některé detaily.

Rytířská sféra už existovala dávno. Dávno předtím, než vznikla samotná instituce karmických rytířů. Rytíři však nejen že měli  pomáhat plnit karmické záležitosti, vyrovnání, měli být propojením s hmotou, měli však také nést všechny původní vlastnosti světla, které v sobě koncentrovala Rytířská sféra. Podle jejího vzoru vznikli rytíři. Rytíři své původní vlastnosti však postupně zapřeli, podlehli temným vlivům a to znamenalo jejich konec. Karma a její zástupci pokud neunesou vlastní vývoj, posun k větší čistotě, nemohou splňovat nároky a požadavky karmické instituce.

Teď se Rytířská sféra hlásí znovu o slovo, protože je čas vrátit se k těmto světelným principům, ve světelných bytostech je obnovit a znovu je vrátit do projevů lidských bytostí. Teď jsou již mnozí připraveni toto přijmout a světelné principy oprášit, znovu jim vrátit jejich důležitost a hlavně místo ve vývoji. Dokud však alespoň některé z lidských bytostí nebyly připraveny přijmout energie Rytířské sféry a pracovat na obnově jejích principů, sféra vám zůstala utajena. Navíc k ní měl dosah pouze Jan Páník jako zástupce karmických rytířů ve hmotě. U vás ostatních, ač cítíte s Rytířskou sférou určité spojení, nešlo první kontakt navázat.

Co já mám společného s Rytířskou sférou? Proč vnímám silné propojení?

Sféra harmonického Ticha: "Na tuto otázku není jednoduché odpovědět. Každá bytost na počátku nosila rytířské ctnosti v sobě jako světelný odkaz, jako prvotní semínko, ze kterého vzešla. Jako základ své existence. Rytířská sféra  se však zformovala o něco později než byl vznik lidských bytostí. Právě na základě existence vlivů chaotických a nepříznivých, které pocházely od budoucího Temna, vznikl nápad, který přivedl Rytířskou sféru v život. Jasně ukotvit světelné principy, aby o nich nikdo nemohl pochybovat a stále je měl před sebou. A nenechal se rozhodit působícími neharmoniemi. Některé bytosti pak přijaly tyto principy do sebe, aby byly jejich nositeli a šířily je dál. Aby se s nimi mohly zcela ztotožnit. To jsi byla i ty. Proto cítíš, vnímáš tak silné propojení s Rytířskou sférou.

Teď máš pomoci stejně jako Ivana Zámečníková, její energie dál šířit a přivést je k lidem, kteří jsou připravení a hlavně chtějí tyto principy přijmout za své a žít s nimi v souladu.

Každý karmický rytíř měl tento prvotní otisk Rytířské sféry v sobě jako glejt, jako hodnost, která znamenala čest a zaslouženost být nositelem světelného základu, rytířského řádu. Myšleno v tuto chvíli duchovně – rytířský řád jako symbol nejvyšších světelných vlastností, ctností, principů. Tento řád měli pouze rytíři a pár dalších bytostí, které dobrovolně na základě vlastní uvědomělosti vnímaly potřebu být nositeli těchto nejvyšších světelných principů a šířit je dál, aby se udržely v této původní nejvyšší kvalitě."

© Petra Nováková, leden 2012