Petra Nováková 2014

Duchovní komunikace k obrazům, které byly nakresleny v roce 2014.