Nový začátek

 

Petra Nováková - Duchovní komunikace s Rytíři

Spojené Síly Světla, prosím, kdo pro mě máte v tuto chvíli nějaké informace. Děkuji. (Duchovní komunikace z 2. 9. 12)

 

Rytíři: "Vnímáme, že ses dala do kreslení našeho propojení s bílými koňmi. Vnímáme už teď obraz jako velmi silný a těšíme se na jeho výslednou podobu. Obraz nese energie náš všech. Naše propojení s koňmi je dokonalé. Už teď je naše přátelství velmi silné a nedá se vyjádřit slovy. Jen energie dokážou zobrazit to, k čemu se slova nedostávají. Energie dokáží zachytit každý detail, každou změnu nálady, zkrátka vše. Dokáží zachytit i to, co není vidět. Co lze jen vnímat. A obraz, který teď tvoříš, toto všechno dokáže předat dál. Dokáže zprostředkovat energie dokonalého souznění, souladu, který jsi i ty mnohokrát pocítila. Ať už s koňmi, Naharem či Jitřenkou. Moc si toho vážíme, že dokážeš dar, který my jsme dostali, předat dál. Že i ostatní mají možnost pocítit tak krásné energie, jaké jsme dostali možnost pocítit a prožívat  my. V obraze zůstanou zachyceny."

 

Dnes jsem dokončila obrázek Rytíře s koněm. Spojené Síly Světla, prosím, jak mám obrázek nazvat, co více mi k tomu můžete říci. Mám pocit, že se tím něco dalšího uzavřelo. Děkuji. (Duchovní komunikace z 11. 9. 12)

 

Rytíři: „Děkujeme ti, že jsi dokázala tyto energie našeho spojení s Bílými koňmi přenést. Nazvi obrázek Nový začátek, protože to je přesně to, co představuje. Nový začátek pro nás, i pro další. My jsme ho však už dostali a plně ho rozvíjíme...  My všichni tady obdivujeme vaší statečnost a vytrvalost, se kterou se perete se svou minulostí a čelíte všemu tomu, co přináší, co v sobě za běsy ukrývá. Stejně jako my jsme pro vás vzorem duchovním, vzorem rytířských ctností, jste vy naopak pro nás vzorem hmotným. Ještě jednou děkujeme za váš příklad, který byl i pro nás hnací silou nevzdat to a vydržet. A to se také nakonec vyplatilo. Ještě jednou děkujeme."

12.9.2012

Rytířská sféra: "Obrázek přináší velmi čisté, vznešené energie, které jsou na velmi vysoké etické úrovni a představují spolupráci. Lidských bytostí s těmi přírodními. Tento obrázek navíc vnáší do vývoje mužský prvek, mužskou energii. První takový průlom představoval obraz Posel prvotních ctností od Ivany Zámečníkové. Který zachycuje podobu rytíře. Tento nový obraz je jeho zkonkretizování. Dalo by se říci téměř zhmotnění. Posel zaštiťuje všechny čisté, etické principy. Tento nový rytíř je uvádí do konkrétních hmotných detailů, které jsou pro hmotu velmi důležité.

Obraz by vám měl pomoci vyladit v sobě energie na vyšší etickou úroveň. Měl by pomoci přenést dávné rytířské principy do hmotného světaa upravit je podle dnešní potřeby vývoje, tak, aby byly stále aktuální a začaly znovu opět fungovat. Tento obraz však nepotřebuje mnoho slov. Mluví sám za sebe."

Ještě pohled do minulosti, jak k propojení Rytířů s Bílými koňmi došlo.

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k dnešní situaci. Co pro mě máte nového? Děkuji. (Duchovní komunikace z 20. 5. 12)

 

Nahar: "Také jsi vnímala novou skutečnost, že prvotní rytíři se postupně propojí s koňmi. A už se tak také stalo. Došlo k tomu dnes. A bylo to mimořádné setkání. Všichni  Rytíři i Koně byli ze společného setkání mimořádně nadšení. Příroda byla toho všeho součástí. Takhle to má být, takhle bude vše úplné. My všichni. Rytíři i koně. Všichni mají přírodní podstatu, zároveň jsou duchovními bytostmi, což přináší možnost mimořádné spolupráce. Zároveň však jde o různé bytosti, kdy koně jsou spíše zástupci Přírody a rytíři naopak zástupci lidských bytostí... 

Spojení rytířů a koní však přišlo jako zcela nová událost, která dříve nebyla. Jen my jsme k tomu dali společně základ, protože naše spolupráce fungovala dobře a dnes, v této době jsme se k ní opět vrátili, obnovili její přednosti a posunuli ji ještě dál, za hranice dosud dosaženého. Za hranice, které umožňuje posouvat NDC a její principy. Tak i pro rytíře a bílé koně vznikla nová příležitost, která dá jejich dalšímu bytí zcela nový smysl. Stále to dokazuje, jak je vzájemná propojenost důležitá, jak spolupráce vývoj obrovsky posouvá, protože umožňuje to, co jednotlivec není nikdy schopen sám dosáhnout. A protože vše vychází z Přírody, jsou tato propojení možná, protože vy i my jsme součástí Přírody. To s sebou přináší možnost vzájemného naladění, propojení, komunikace a tím i spolupráce. Teď je důležité, abys komunikaci na nějakou dobu přerušila, je potřeba, abys chvíli vnímala. Impulzy tě povedou. Já tě povedu.“

...Vnímala jsem zástup rytířů, kteří každý přicházeli se svým bílým koněm. Přišli se přivítat. Představit.  Děkovali, že toto propojení se uskutečnilo...

Nahar pak povídal, že mě vezme ještě na jedno místo. Stoupala jsem vzhůru do kopce na nějaký vrch. Tam jsme si sedli na pařez a dívali se dolů. Kde jsme jako na dlani viděli bílé koně společně s rytíři. Byl to krásný pohled. Pak mě vyzval Nahar, abych šla za ním. Zase jsme stoupali vzhůru. Došli jsme na vrchol, kde stál krásný obrovský strom, který sestával ze dvou, které měly jeden společný kmen. Nahar říkal, že jde o zvláštní strom, že má zvláštní sílu, že ho však mohou probudit pouze lidské bytosti. Řekl, že je potřeba ho obejmout. Strom po chvíli začal zářit do okolí zlatě. Obrovská záře, která nás zahalovala. Obrovská síla.

„To je strom spojenectví,“ řekl Nahar. V tu chvíli jsem vnímala, že přišli i ostatní koně a sedli si do kruhu kolem stromu i s rytíři. Všichni klečeli, i koně. Jako rytíři kulatého stolu.

Rytířská sféra: ...I Rytíři získali prostřednictvím propojení se Sférou Bílých koní trvalé pouto s Přírodou. Které v sobě mají, ale takto zůstává jejich součástí i v případě drobných propadů v rámci očisty, kterou budou procházet i oni. A protože spolupráce koní a lidských bytostí se osvědčila, vnesla do vývoje zcela nový rozměr, Příroda spatřuje v tomto propojení daleko větší možnosti, výhody. O úkoly se společně dělí, mají na ně daleko větší sílu, vyšší napojení, dosah. Spolupráce umožňuje dělat velké přeskoky, zvraty, kterých bytost sama nemůže být nikdy schopna dosáhnout. Teď proto začne tato skupina rytířů společně s koňmi pracovat zcela nově, jinak, daleko těsněji provázáni s Přírodou. Je to zcela nový začátek.

 ...Strom spojenectví představuje základ, střed toho, co vás všechny spojuje dohromady v jeden celek, v jednotu. Symbolizuje sílu Přírody, tmelící sílu, která dokáže propojit vše živé, pokud se jí dokážete otevřít a přijmout ji, její energie. Pak je tou, která otevírá bránu mezi hmotou a duchovnem, bránu, která umožňuje impulzy z jedné roviny převádět do té druhé. Která umožňuje spolupráci na daleko vyšším stupni. Ne náhodou jste se u tohoto stromu sešli všichni. Vy, co zastupujete hmotu, tak ti, co zastupují její duchovní složku. Zároveň všechny složky Přírody. Rostlinná, živočišná a lidská. A všechny si navzájem rozumíte, dokážete spolu komunikovat a váš soulad je mimořádně vysoký..."

© Petra Nováková, září 2012