Sféra Hudby

Petra Nováková-Duchovní komunikace se Sférou harmonického Ticha

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k momentální situaci a k mým novým obrázkům. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 13. 2. 2012)

 

Sféra harmonického Ticha: „ Dnes se ti podařilo dokončit další dva obrázky. Někdy přenesení impulzů není jednoduché, jak sis vyzkoušela. Nakonec však oba obrázky byly propojené s čistými energiemi, které jejich vytvoření inspirovaly.

Sféra Hudby přináší napojení na hudbu Přírody, na hudbu života, kterou má každý tam někde v duchovních sférách, a jejíž podoba mu postupně přichází v jednotlivých impulzech. Harmonické tóny pak utváří váš život, pokud je dokážete zaznamenat a dát jim hmotnou podobu. Každý takový tón existuje v podobě energie, kterou můžete vnímat. Na vás však je, do jakého hmotného šatu ji obléknete. A tím jí pak umožníte, aby zněla, necháte ji znít tak, aby ukázala to nejlepší, co přináší, každý záchvěv, každou drobnost, kterou v sobě nese. Anebo ji naopak můžete zcela utlumit, umlčet.

Hmotný oděv je pro váš vývoj důležitý. Každý impulz, který přichází, do něj odíváte. Duchovní impulz bez hmotné podoby zůstává pouze nezachycenou energií, která projde a zmizí. Stejně jako vaše myšlenky. Až váš čin dá impulzům život. Stejně tak tónům vašeho života.

Jednotlivé tóny nemají význam, pokud je neseskupíte do skladby. A nezahrajete je. Pak teprve lze vnímat jejich podobu, poselství, které s sebou nesou. "

© Petra Nováková, únor 2012