Petra Nováková 2015

Duchovní komunikace k obrazům, které byly nakresleny v roce 2015.