Souznění

Petra Nováková - Duchovní komunikace s Přírodou

Spojené Síly Světla, Přírodo, Nahare, vnímám impulz, že je čas obraz znázorňující naše souznění dát k prodeji. Jaký bude mít význam? Je to tak v pořádku? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 14. 5. 2012)

 

Příroda: „Impulz vnímáš správně. Ten čas nastal. Je důležité, aby energie z obrazu pomohly najít i dalším lidem takovéto propojení se mnou, s Přírodou, s Planetou, jejíž jsou součástí. Rovnocenným prvkem, složkou, nikoli vládcem.

Každá lidská bytost má v sobě kousek ze mě. Protože já tvořím vaše prostředí, ve kterém žijete. Vaše hmotné schránky jsou mým výtvorem. Mým darem vám. Je proto důležité, aby každá připravená bytost dostala šanci v sobě toto skryté propojení se mnou probudit. Toto otevřené propojení pak zajišťuje, aby vše běželo přirozeně, tak jak má. Samozřejmě za předpokladu, že bytost ho nemá v úmyslu zneužít. V takovém případě se jí však ani neprobudí.

Je ale podstatné sledovat impulzy, které z takového propojení přichází, a řídit se jimi. Napojení na mě pomáhá i mě samé, protože mám lepší spojení s hmotou. Pro vás naopak usnadňuje napojení i na další vyšší sféry, od nichž též přichází pro váš vývoj důležité, mnohdy zásadní impulzy.

Obraz tak přestal být podobou tvou a Naharovou, vaše energie z obrazu vyprchaly.

Ale stal se podobou, která vyjadřuje to nejbližší propojení lidské bytosti s Přírodou. Dokonalé souznění, harmonii, úctu, respekt, porozumění. To vše by z takového propojení mělo být automaticky cítit, mělo by se stát jeho přirozeností.

Od osobního propojení tebe s Naharem se energie posunuly tak, aby vaše pouto, které jste dříve měly pouze vy, se stalo vnímatelné i pro všechny další bytosti. Kterých se skrze energie obrazu může stát součástí. Vaše propojení tak posloužilo jako základ pro vytvoření něčeho vyššího. Souzněním ne mezi konkrétními dvěma bytostmi, ale souzněním mezi každou lidskou bytostí a Přírodou.

Tohle je teď posláním obrazu. Do nějž byl vložen základ vašeho propojení s Naharem, který postupně zrál a rostl, až se z něj vytvořilo nové pojetí vztahu člověka a Přírody. Každý teď můžete skrze obraz tento jeho dotek pocítit. Stačí se jen otevřít a vnímat energie, které z obrazu plynou. Už v něm nejsou ani energie tvé, ani Nahara. Jen onen princip duchovního propojení člověka a Přírody. V této podobě může obraz pomoci dalším a být tak nabídnut k prodeji.“