Posel prvotních ctností

Ivana Zámečníková - Duchovní komunikace s Rytířskou sférou.

Síly Světla, prosím Vás o informace, které je teď důležité zaznamenat. Děkuji. (Duchovní komunikace z 5. 1. 2012).

Rytířská sféra: „Děkujeme ti za zakreslení včerejšího obrázku - koridoru k naší Rytířské sféře. Vzniklo tak pevné propojení s touto sférou. Obrázek, který jsi nakreslila, je výjimečně čistý a velmi silný. Má velmi specifické energie, které jsou pro tuto sféru typické a celkově netradiční. Jak sama vnímáš, je vhodné ho pojmenovat Posel – prvotních ctností. Jde o obraz, který svými energiemi člověka propojuje propojení s ryzími prvotními vlastnostmi, které byly výsadou prvotních rytířů této sféry. Veškeré jejich vlastnosti jsou pro vás velmi důležité. Tvoří základ původního etického nastavení světelných bytostí. Z tohoto pohledu je vhodné zmínit alespoň některé ctnosti, které svými energiemi přirozeně podporuje.

 

Jde zejména o správné vyvážení otevřenosti – uzavřenosti, pevnosti – křehkosti, pravdomluvnosti – mlčenlivosti, zdravé důvěry v sebe – v druhé, vážení si sebe – druhých, Přírody, Planety, pokud je to vhodné, tak schopnosti dokázat ustoupit nebo naopak bojovat, dokázat uznat pravdu druhého nebo si stát přiměřeně za svojí pravdou. Uznání vlastní chyby, schopnost odpustit a omluvit se za své chyby druhým i sobě.

K dalším cnostem patří – vyvážená hrdost s přiměřenou pokorou, čest, upřímnost, spravedlnost, vyvážená zodpovědnost, jednoznačnost svých činů, slov, myšlenek.

Je vhodné, napojovat se a žádat o energie Rytířské sféry, a nechat je na sebe působit, co nejčastěji. Tak přinášíte na Zem tyto cenné energie ctností, které pomohou  lidem opět v sobě probudit – vyzdvihnout a podpořit etické hodnoty a vlastní vyvážené etické nastavení. Energiemi prýštícími z Rytířské sféry se jasně stanovují čisté etické normy, které jsou základem Nové Karmy – pro hmotu zde v tomto světě. Čím více lidí se dokáže na tuto sféru napojit a znovu přijmout její energie a její původní hodnoty (ctnosti) za své, tím jednodušší bude totéž pro ostatní, kteří nejsou součástí NDC.

 

Rytíři Rytířské sféry měli vždy velmi široký rozhled a nadhled, který umožňoval vysílat do okolí cenné jemné impulzy, kdy bytost, sféra, instituce překračuje prvotní etické principy. Z počátku tyto podněty ostatní dokázali vnímat. Postupně, jak se světy zanášely temnými energiemi, přehmaty, neřešenými chybami, začaly bytosti ztrácet své vnitřní jemné vnímání potřebného pro zaznamenání těchto jemných energií tenkých a křehkých jako pavučinka. Nyní máte opět po dlouhém čase napojení na tuto čistou sféru. Máte možnost znovu zaznamenat jemné informační bioenergie, které vás mají podpořit ve vašem vyladěném světelném nastavení.

 

Obrázek zachycuje bytost prvotního rytíře, který klečí, je pokorný, ale současně dostatečně stabilní a pevný, aby při vzniku problému řešil situaci tak, jak je to pro tuto dobu a situaci, osobu nejvhodnější. Štít u rytíře znamená světelnou energetickou ochranu proti temnu (temným energiím a útokům temné strany), kterou má díky své vnitřní i vnější čistotě, jednoznačnosti v světelném jednání a celkové podpoře nejčistších Světelných principů.

 „Meč“ leží blízko rytíře zcela na dosah jeho ruky. To vám naznačuje to, že řešení problému je vždy v pravý čas na dosah ruky. Pokud už je situace vyhrocená a nejde ji řešit „jemnou“ cestou - energetickými náznaky, postojem, rozhovorem. Je třeba nebát se přiměřenými prostředky bránit vůči útoku, agresi, psychickému či fyzickému násilí, vysávání, které je na vás pácháno. Samozřejmě tím není myšleno vzít meč a ten používat k útoku, pročištění světa od temna. Tak to v žádném případě není myšleno, to není vhodné. Jde o to zvolit pro vás přiměřenou vhodnou taktiku „zbraň“, slovo, správnou formulaci, vhodné zabarvení hlasu, přirozené gesto, v krajním případě i fyzickou sílu, které vám pomůžou v udržování a uhájení si vlastních pevných hranic, své vyvážené svobody, své energie, času, nálady vůči ostatním.

 

 Tento obraz přináší celkovou pevnost v etických postojích, názorech, přesvědčení. Pomáhá udržet si zdravé sebevědomí tak, aby se člověk nenechal válcovat energiemi, myšlenkami, slovy, činy druhých, aby se postavil za svoji svobodu. Současně, aby člověk dokázal být přiměřeně pokorný. I tento obraz pomáhá vyvážit vzájemné polarity člověka v jeho nejniternější podstatě i na fyzické (hmotné) úrovni. Energie tohoto obrazu jsou pevné, silné, stabilní, právě takové, jací byste měli ve skutečnosti být na všech rovinách a úrovních.

Děkuji.

© Ivana Zámečníková, leden 2012