Lůno Přírody

Ivana Zámečníková - Duchovní komunikace s Přírodou

 

Prosím Spojené Síly o informace k obrázku dítěte, který jsem nakreslila. Jak je vhodné jej nazvat? Co vyjadřuje? Jaké energie přináší? Děkuji. (Duchovní komunikace z 28. 8. 2012)

Příroda: „Tento obrázek je velmi podstatný. Vyjadřuje a odkrývá hlubokou propojenost mezi člověkem a Přírodou. Kdy si navzájem pomáhají, spolupracují. Snaží se navzájem přirozeně posunout a podpořit čistým světelným způsobem. Tento obraz můžeš nazvat Lůno Přírody.

 

Jaké jsou účinky energií tohoto obrazu?

Příroda:Tento obraz má vliv na vlastní srovnávání karmických vrstev. Tak, aby bylo možné je zpracovat ve správný čas a co nejplynuleji. S pomocí jeho energií dochází k různému přeskupovaní různě uměle zpřeházených a zapadlých vrstev. Ke kterým docházelo např. při nevhodném řešení některých životních situací a zkoušek. Někteří se v minulých životech snažili utajit určité skutečnosti, které by jasně ukazovaly, jakých chyb a přehmatů se kdy dopustili. Sami si tak v minulosti např. svými temnými schopnostmi znesnadnili následnou vlastní karmickou očistu, vlastní Světelný vzestup, probuzení. Což samozřejmě podpořilo Temnou stranu. K zauzlování vrstev docházelo také při drastické smrti, jako je např. mučednictví.

 

 Energie tohoto obrazu jsou jakýmsi stabilizačním prvkem, který harmonizuje a vylaďuje člověka na přesně tu úroveň, která je pro něj a jeho očistu optimální. Tak může snadněji docházet k odkrývání toho, co bylo věky skryté. Tedy otisků jeho karmických přehmatů, karmických vrstev, které má všemožně ukryté. Vyjevením a srovnáním karmických vrstev v karmických nádržích, může docházet k ještě plynulejší očistě.  Což má následně velmi pozitivní vliv i na očistu samotné Přírody, Planety.

 

Jde opět o velmi důležitý pracovní obraz, který pracuje na úrovni duchovní i hmotné. Doslova rozmotává „střeva“. Odkrývá pravou, skutečnou podstatu člověka, ukazuje ho v pravém světle.   

Co bylo člověkem samotným nebo někým jiným prve utajeno, je ve správný čas včas odhaleno.“ Děkuji.

 

© Ivana Zámečníková, září 2012